حضور تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما دردفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

روز دوشنبه و سه شنبه  21 و22خردادماه 97 ، تیم خبری جوانه های شبکه 2 سیما با حضور در شورا و کمیسیون های تخصصی دفتر تالیف کتب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، جلوه هایی از تلاش بدون وقفه مولفان، کارشناسان و اعضای شورای تالیف کتب درسی را به قاب تصویر کشیدند.

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.