پیام تبریک مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای و کاردانش به مناسبت نوروز١٣٩٧

نوروز سرآغازنوشدن مبارکباد
زمین و زمان گردید و طبیعت باردیگر نوشد.
احسن الحال را باید از طبیعت آموخت که چه نغز شیخ اجل فرمود هر ورقش دفتریست معرفت کردگار!
نوید نو شدن افکار و احوال مژده بخش است و این طرح نوی طبیعت در پیشبرد اهداف آموزشی و برنامه درسی به خوبی دست افشانی می کند تا بهار جان ها تحقق پذیرد. 
در این مسیر روشن پیش رو، امید است هنرآموزان با تکیه بر بالندگی باور ها  و طراوت و نشاط علمی، استحکام بخش جریان تغییرات مثبت و موثر باشند و عنایت و لطف خداوندی سایه گستر راه پرفراز و نشیب آموزش های فنی حرفه ای در سال جدید قرار گیرد و ثمره تلاش های چند سال اخیر با آغاز این فصل جدید به بار بنشیند.
به امید ارتقای آموزش های فنی و حرفه ای در سال جدید...
             احمدرضا دوراندیش
مدیرکل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.