دیدار کارشناسان دفتر با آقای مهندس خوشینی اولین مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای پس از پیروزی انقلاب اسلامی