برگزاری جلسه هماهنگی و توسعه رشته حمل و نقل در شهرستان جیرفت

 جلسه هماهنگی و پیگیری رشته حمل ونقل درشهرستان جیرفت باحضور آقایان دکتر محمود آبادی ازسازمان راهداری وحمل ونقل کشور ، دکتر دور اندیش مدیرکل دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش ، مدیر آموزش و پرورش آقای امیر تیموری ، مهندس قاسمی معاون آموزش وپرورش، مهندس اشرفیان ، مهندس عباس زاده وخانمها متحیرپسند و روح الامینی ازکارشناسان  دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کاردانش در اداره کل راهداری و حمل و نقل برگزار شد. جیرفت دومین شهرستان دارای رشته حمل و نقل کشور می باشد.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.