تالیف پودمان های نیمه تجویزی کتاب پایه دوازدهم رشته امور زراعی

درس­های رشته امور زراعی در دو پایه دهم و یازدهم مشترک و در پایه دوازدهم با توجه به تخصصی­تر شدن درس­ها و شرایط اقلیمی متفاوت کشور به صورت منطقه­ای (نیمه تجویزی) برنامه ریزی شده است. در پایه دوازدهم با دسته بندی گیاهان زراعی از نظر نحوۀ مصرف، برای هر گروه از گیاهان استراتژیک(راهبردی) خاص اقلیم­های مختلف، آورده شده است که هنرآموزان بتوانند  با توجه به سیاست­های کشور در حوزه کشاورزی برای مناطق مختلف(استفاده بهینه از منابع ملی) پرورش و تولید گیاه زراعی توصیه شده منطقه خود را آموزش دهند. این توصیه­ نامه در کتاب راهنمای هنرآموز در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.یادآوری می­شود تمام برنامه ریزی­ های گفته شده متناسب با شرایط آب و هوایی کشور برای استفاده بهینه از منابع تدوین گردیده و سعی شده هنرجویان را نیز در اهمیت حفظ آنها مطلع و فرهنگ سازی شود.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.