برگزاری کارگاه های تحلیل  حرفه صنایع دستی گرایش هنرهای چوبی

رشته صنایع دستی  5 حرفه بزرگ را شامل می شود  که یکی از آنها حرفه کارکنان صنایع دستی هنرهای چوبی نام گرفته، از مشاغل زیر مجموعه این رشته( معرق سازی، منبت سازی، خاتم سازی، درودگری سنتی، نازک کاری، پیکره سازی، گره چین، قواره بر و .....) می باشد.کارگاه های برنامه ریزی درسی در بخش دنیای کار  (چگونگی برنامه ریزی ، جمع بندی ، و پیکره بندی اطلاعات مبتنی بر سند تحول بنیادین) با حضور 45 استاد عالی رتبه در شاخه های مختلف هنرهای چوبی  به شرح زیر برگزار گردید:

 

 

کارگاه برنامه ریزی اول:  با عنوان کارگر ماهر هنرهای چوبی به سه وظیفه با 19 کار (ساخت زیر سازه های چوبی، برش کاری تزیینی هنرهای چوبی و کنده کاری هنرهای چوبی)

کارگاه برنامه ریزی دوم:  با عنوان کمک تکنسین هنرهای چوبی به سه وظیفه با 16 کار( نقش برجسته کاری چوب، نازک کاری و برش، ساخت و ساز کاربردی)

کارگاه برنامه ریزی سوم: با عنوان تکنسین هنرهای چوبی به چهار وظیفه با 30 کار ( گره چینی ، خاتم سازی، رنگ کاری، بسته بندی و فروش) 

در این جلسات با همکاری اعضای شورای برنامه ریزی و اساتید هریک از کارهای به دست آمده در دیکوم 1و2 و3 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای هریک از کارها 3 تا 6 گام معرفی شد، دیکوم 1و2 با 1800 ساعت آموزشی در سه سال متوالی پایه 10، 11، 12 هنرستان و دیکوم سطح 3 با 1800 ساعت آموزشی در دو سال دوره کاردانی به انجام رسید.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.