بازدید از هنرستان های فنی و حرفه‌ای شهرستان های استان اصفهان

در راستای تحقق پایش برنامه درسی  کارشناس برنامه ریزی و تالیف رشته شبکه ونرم افزار رایانه،  سرکار خانم مهندس کارکن  در تاریخ 2 و 3 و 6 آبان ماه  درسفر به استان اصفهان، از  تعداد 10 هنرستان  فنی و حرفه‌ای شهرستانهای این  استان بازدید نمودند و با هنرآموزان و هنرجویان پایه دهم  و یازدهم در خصوص کتابهای جدید التالیف وشیوه ارزشیابی دروس به گفتگو پرداختند.همچنین در همایش استانی گروه کامپیوتر استان  که روزپنجشنبه  4 آبان ماه با حضور بیش از ۲۲۰نفر از هنرآموزان برگزار شد ایشان درخصوص تحول در نظام جدید آموزش های فنی و حرفه ای،دیکوم و تالیف کتابهای درسی مدولار، برنامه درسی رشته شبکه و نرم افزار رایانه، تغییرات نگارش جدید کتابهای سال دهم و روند نگارش کتابهای سال یازدهم و دوازده  و شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی صحبت نمودند. دراین همایش با بررسی فرم نظر سنجی که توسط هنرآموزان تکمیل ونظرات، پیشنهادات ، سوالات و انتقادات آنان جمع آوری شده بود،به پرسشهای هنرآموزان پاسخ دادند.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.