نشست علمی - تخصصی «آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش متوسطه؛ تغییرات و پی آمدهای مورد انتظار»

نشست علمی - تخصصی با عنوان «آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش متوسطه؛ تغییرات و پی آمدهای مورد انتظار»در سالن اجتماعات سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی در حال برگزاری میباشد.پنل های علمی - تخصصی این نشست با حضور آقایان مهندس زرافشان، دکتر مسعود شکوهی، دکتر محسن حسینی مقدم، مهندس احمد رضا دوراندیش، دکتر احد نویدی، دکتر محمد حسین حسینی و جمعی از کارشناسان دفاتر تالیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، مشاوره تحصیلی وزارت آموزش و پرورش، نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی، انتشارات و تکنولوژی آموزشی  میباشد...

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.