نشست عمومی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش با حضورمدیر طرح و برنامه و امور مالی

نشست عمومی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش روز سه شنبه مورخ 3 آبان ماه از ساعت 9 الی 10:30با حضور آقای نیک نژاد مدیر طرح و برنامه و امور مالی، آقای  آقابابایی مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، معاونین و کارشناسان این دفتردر سالن اجتماعات طبقه دوم ساختمان قرنی برگزار شد.

در این جلسه کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون مسائل مالی در راستای تهیه فیلم های آموزشی جهت تکمیل بسته های تربیت و یادگیری، توجه به بودجه اختصاصی با توجه به برونداد فیلم ها، برونداد رشته های صنایع دستی مخصوصا رشته هنرهای چوبی، ساعات برونداد مرتبط با فرایند تولید رمزینه های سریع پاسخ، نحوه عقد قرار داد با شرکت ها جهت تولید فیلم های آموزشی، نحوه پرداخت به شرکت های تولید کننده فیلم های آموزشی و تعلق گرفتن مبلغ تنخواه گردان به دبیرخانه تولید فیلم های آموزشی مطرح نمودند. در پایان این جلسه آقای نیک نژاد مدیر طرح و برنامه و امور مالی به مطالب مطرح شده توسط کارشناسان پاسخ دادند. 

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.