نشست عمومی دفترتالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش با حضورمدیرکل دفترانتشارات و فناوری آموزشی

نشست عمومی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش روز سه شنبه مورخ 24 آبان ماه از ساعت 9 الی  10:30  با حضور آقای مذنبی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی، آقای آقابابایی مدیر کل دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، معاونین و کارشناسان این دفتردر سالن اجتماعات طبقه دوم ساختمان قرنی برگزار شد.

در این جلسه که با هدف تعاملات هر چه بیشتر بین دو دفتر تشکیل شد، کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را پیرامون تولید فیلم های آموزشی در راستای تکمیل بسته های تربیت و یادگیری با توجه به وظایف و ماموریت دفاتر به شکل تخصصی و هماهنگی ماموریت ها بین دو دفتر، توجه و ارجحیت کیفیت تولید فیلم ها بر کمیت آنها، هماهنگی در تدوین فیلم های آموزشی، تسریع در بارگذاری رمزینه های سریع پاسخ و نحوه اتصال این رمزینه ها به کتاب های درسی، ، همکاری نمایندگان و کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی  وحرفه ای در فرایند تهیه مجلات رشد فنی و حرفه ای و رشد هنرجو و رشد هنر، استفاده از کارت خبر به شکل الکترونیکی با قابلیت تکمیل و پیگیری، دعوت از کارشناسان و نمایندگان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش جهت داوری جشنواره فیلم رشد مطابق با سال های گذشته و درج نیاز سنجی و افکار سنجی در سامانه رشد و همکاری در تدوین فیلم های تأمینی ,را مطرح نمودند. در پایان این جلسه آقای مذنبی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی به مطالب مطرح شده توسط کارشناسان پاسخ دادند.

 

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.