بازید رئیس گروه مواد جهت پایش برنامه درسی و بسته های آموزشی از هنرستان های استان فارس

سرکارخانم مهندس کنشلو جهت پایش برنامه درسی و بسته های آموزشی در تاریخ های 6 الی 8 بهمن ماه ازنواحی چهار گانه استان فارس (هنرستان های معدل، طالقانی، شهید اسماعیلی هنرستان انصاری لاری و هنرستان کیمیا) بازدید به عمل آوردند. ایشان درجلسه مشترکی که با حضور رئیس اداره فنی و حرفه ای، ‌معاون و کارشناس مسئول اداره کل به همراه کارشناسان فنی و حرفه ای نواحی چهار گانه تشکیل شد شرکت نمودند. سپس نشست های مشترکی با هنرآموزان هر هنرستان در خصوص اجرای برنامه های درسی و مشکلات محتوای کتاب های درسی برگزار و راهکارهای لازم را ارائه نمودند. در ادامه از آزمایشگاه ها و کارگاه های هنرستان های استان بازدید به عمل آمد، همچنین ایشان پیرامون مسائل آموزشی، تجهیزات مربوط به برنامه درسی جدید، ارزشیابی مبتنی بر شایستگی با هنرجویان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.