بازدید کارشناس گروه مواد و فرآوری از هنرستان های شهر شیراز به منظور پایش برنامه درسی

به منظور پایش برنامه درسی قصد شده وبررسی  میزان اجرایی شدن آن بازدیدهایی از هنرستانهای نواحی چهارگانه شیراز توسط کارشناس گروه مواد و فراوری، سرکار خانم مهندس دیده ور از تاریخ 6 لغایت 8 ام بهمن ماه  به عمل آمد .در این سفر استانی که هدف از آن برگزاری جلسات تخصصی با هنرآموزان وگفتگو با هنرجویان و بررسی مسائل موجود در هنرستان ها و ارائه راهکار جهت ارتقاء کیفیت آموزش  و دریافت نظرات در مورد محتوای آموزشی بود، از هنرستانهای معدل، آیه اله طالقانی، ایه اله شهید بهشتی و علم و  صنعت بازدیدصورت گرفت. در این بازدید مواردی چون  نیازبه برگزاری دوره های ضمن خدمت توانمند ساز هنرآموزان، کمبود تجهیزات و بودجه، کمبود نیروهای دلسوز و خبره، عدم تخصیص سرپرست بخش و استادکار و مشکلات موجود در سیستم ارزشیابی شایستگی محور مطرح گردیدند.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.