برگزاری جلسه هماهنگی تدوین برنامه های سال 1399 دفتر با حضور معاونین وکارشناسان

جلسه هماهنگی تدوین برنامه های سال 1399 دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش روز شنبه مورخ 5/ 11/ 98 از ساعت 13 با حضور کارشناسان و معاونان دفتر برگزار شد.در این جلسه کارشناسان دفتر به نقد و بررسی سامانه پایش پرداختند و در خصوص فعالیت های مرتبط با هشت کلان پروژه ابلاغ شده پیشنهاداتی ارائه نمودند. در این جلسه مقرر شد شرح فعالیت ها و برنامه های تحولی مطابق با فرمت تایید شده معاونت طراحی و تولید بسته های یادگیری تدوین و در سامانه پایش هم از طریق روسای محترم گروه ها نسبت به ثبت فعالیت های دیگر اقدامات لازم صورت گیرد.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.