برگزاری سومین کارگاه تخصصی طراحی دوره تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش با محوریت زمینه کشاورزی

سومین کارگاه طراحی دوره تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش با هدف بررسی زمینه تحصیلی حرفه ای کشاورزی با حضور نمایندگان دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار و ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و کارشناسان دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش برگزار گردید.کارشناسان بخش کشاورزی در بخش ساختاردوره پیشنهاد بسته های یادگیری مشترک را ارائه نمودند. همچنین ایشان چالش های مربوط به اجرای طرح آموزش همراه با تولید، تحقق رویکردهای نوآوری و کارآفرینی، آمایش سرزمینی و انطباق فرایند تولید و سال تحصیلی، جذب، توانمندسازی و نگهداشت نیروی انسانی متعهد، متخصص در هنرستان های کشاورزی، تلفیق شایستگی های غیر فنی در شایستگی فنی و همچنین شبانه روزی شدن هنرستان های کشاورزی را تشریح نمودند. در ادامه آقای مهندس بهمنی سرپرست دفتر طراحی و تولید فنی و حرفه ای و کاردانش جهت طراحی با کیفیت دوره تحصیلی به مواردی چون ارتباط طراحی دوره تحصیلی فنی و حرفه ای و کاردانش با سایر دوره های تحصیلی، توجه به چالش های جدی در زیر ساخت های مختلف هر شش زیر نظام سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سطوح مختلف آزاد سازی برنامه ها در زمینه تحصیلی- حرفه ای با توجه به سیاست های ابلاغی و مشارکت شرکاء اجتماعی زمینه های تحصیلی حرفه ای در طراحی دوره تحصیلی اشاره نمودند.

 

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.