جلسه هماهنگی تعیین جدول دروس رشته های شاخه کاردانش

جلسه هماهنگی تعیین جدول دروس رشته های شاخه کاردانش با حضور آقای مهندس بهمنی سرپرست دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش، آقای مهندس امینی مدیر کل نشر و توزیع مواد آموزشی، آقای مهندس شهرستانی معاون دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، آقای مهندس محمدی معاون دفترنشر و توزیع مواد آموزشی، آقای دکتر شکر ریز کارشناس شاخه کاردانش دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش و خانم محمدی کارشناس شاخه کاردانش دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش روز شنبه مورخ 98/10/7 برگزار گردید.در این نشست مقررشد تا پایان دی ماه از طریق دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش آخرین نسخه مصوب رشته های جدید به روزآوری شده و حذفی شاخه کاردانش استعلام لازم وصول گردد و تا آن زمان آخرین جدول عناوین دروس آن شاخه را به منظور بهره برداری در سامانه فروش توزیع مواد آموزشی اعلام گردد. و پیش بینی آمار توسعه ای رشته های کاردانش در پایه دهم را ارسال نمایند.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.