برگزاری دوره کیفیت بخشی آموزش های علمی و توانمند سازی هنرآموزان رشته طراحی و دوخت

 دوره کیفیت بخشی آموزش های علمی و توانمند سازی هنرآموزان رشته طراحی و دوخت در تاریخ 98/9/14 در هنرستان فنی دختران الزهراء با حضور 12 نفر از هنرآموزان رشته طراحی و دوخت برگزار شد. در این دوره مباحث روش های تدریس کتب تازه تالیف شاخه فنی و حرفه ای به تفکیک پودمان ها، شیوه و روش نمره دهی پودمان های دروس شایستگی های فنی، تهیه و تدوین آزمون عملکردی دروس شایستگی های فنی و تلفیق شایستگی های فنی و غیر فنی در ارائه محتوا  پیرامون کتب درسی تازه تالیف مطرح گردید. هنرآموزان سوالات خود را  مطرح نمودند همچنین در ادامه برگزاری کارگاه تحلیل محتوا و شیوه های ارزشیابی مبتنی بر شایستگی و همچنین تهیه چک لیست هنرآموز برای هنرجویان انجام گردید.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.