برگزاری کارگاه آموزشی کتاب «شهروند الکترونیکی» شاخه کاردانش در شهرستان نسیم شهر

کارگاه آموزشی هنرآموزان شهرستانهای تهران با حضور مولف کتاب درسی جناب آقای دکتر شکرریز در هنرستان مجتمع فنی تهران در شهرستان نسیم شهر برگزار شد و در خصوص کتاب «شهروند الکترونیکی» شاخه کاردانش بحث و تبادل نظر انجام گرفت .همچنین اشکالات هنرآموزان و مسائل علمی و فنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه هنرآموزان مناطق مختلف شهرستانهای تهران شرکت داشتند و در خصوص مشکلات اجرایی و تجهیزات و نیروی انسانی و عدم بروزآوری استانداردهای شاخه کاردانش و سایر موارد انتقادات خود را بیان نمودند. همچنین مشکلات مطرح شده مربوط به کتابهای درسی پیگیری و حل شد.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.