برگزاری جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش با حضور اقای دکتر ملکی

روز یکشنبه98/7/28 جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش با حضور اقای دکتر ملکی معاون طراحی و تولید بسته های یادگیری، سرپرست دفتر و کارشناسان در سالن جلسات طبقه پنجم از ساعت 7:30 الی 9:15 برگزار گردید. درابتدای جلسه آقای دکتر ملکی ضمن تاکید بر تداوم سرپرستی آقای مهندس بهمنی به عنوان سرپرست دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش، آقای مهندس آقابابایی و آقای مهندس عبدالله زاده را به عنوان معاونین ایشان معرفی نمودند.

ایشان در معاونت طراحی و تولید بسته های یادگیری چهار وظیفه بسیار مهم را مطرح نمودند که بقیه وظایف در پرتو این چهار وظیفه هستند ابتدا به مشکلات، ابهامات و سرگردانی شاخه کاردانش اشاره نمودند سپس هویت بخشی به دوره تحصیلی نیز به عنوان یکی از اهداف معاونت مطرح گردید و بیان نمودند آن چه که ما به دنبال آن خواهیم بود هویت بخشی نوین است. تحولات و تغییرات و ضرورت ابتناء بر برنامه درسی ملی واسناد بالادستی به ما میگویند که عقلا ومنطقا باید نگاه دوباره داشته باشیم. سپس برطراحی و تولید بسته های یادگیری، نظارت براجرا وارزشیابی برنامه های درسی که از اهم وظایف میباشند تاکید نمودند. همچنین اشاره نمودند که کارشناسان ما باید برهنرستان ها نظارت بالینی داشته باشند واطلاعات عینی بدست بیاورند.همچنین ایشان پاسخگوی سوالات مطرح شده توسط کارشناسان نیز بودند.در ادامه آقای مهندس بهمنی با تاکید بر سه اصل صداقت، وفای به عهد و امانتداری به برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دفتر اشاره نمودند و با همراهی معاونین پاسخگوی سوالات کارشناسان دفتر بودند.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.