برگزاری دومین جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش

دومین جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش با حضور آقای مهندس بهمنی و کارشناسان محترم این دفتر در تاریخ 20/7/98 برگزار گردید. آقای مهندس بهمنی ضمن تاکید بر سه اصل مهم پیگیری، هماهنگی و صداقت در مجموعه از عملکرد خوب، همدلی و کار تیمی دو گروه هنر و کشاورزی تشکر کردند. همچنین  خواستار ارائه حداقل یک مقاله از هر گروه در همایش " اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال که محورهای آن " شدند. محورهای این همایش به شرح زیر می باشند.

  • - برنامه درسی و پرورش شایستگی‌های اشتغال پذیری.
  • برنامه درسی گروه‌های آموزشی (علوم انسانی، مهندسی، علوم کشاورزی، پزشکی) و اشتغال
  • برنامه درسی نظام‌های آموزشی مهارتی (فنی وحرفه‌ای – علمی و کاربردی) و اشتغال
  • کارآموزی و کاروزی
  • برنامه درسی فوق برنامه و اشتغال
  • برنامه درسی محیط کار، توسعه حرفه‌ای و اشتغال
  • برنامه درسی و کارآفرینی

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.