جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش در خصوص برنامه عملیاتی برگزار گردید.

روز شنبه 98/7/13 جلسه دفتر طراحی و تولید بسته های یادگیری فنی و حرفه ای و کاردانش با حضور آقای مهندس بهمنی و کارشناسان محترم این دفتر برگزار گردید. در این جلسه در خصوص برنامه عملیاتی شش ماهه دوم سال 98 بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.