برگزاری جلسه با هنرآموزان خبره گروه کشاورزی استان تهران

روز 4شنبه 98/5/23 جلسه گروه کشاورزی با حضور سرپرست دفتر، کارشناسان وهنرآموزان خبره استان تهران برگزار گردید. در این جلسه ضرورت آمایش سرزمینی، انطباق سال تحصیلی با فرایند تولید محصولات کشاورزی و انتظام بخشی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.آقای مهندس بهمنی در خصوص انتظام بخشی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و با توجه به رویکرد تحولی و الویت رشته های کشاورزی به رفع همپوشانی برخی رشته ها و یا ایجاد رشته های جدید مورد نیاز تاکید نمودند.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.