بررسی پیامدهای شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص بند «ج» مصوبه دوازدهین جلسه شورای سنجش و مصوبه هفدهمین جلسه این شورا بر نظام آموزش فنی و حرفه ای حاکی از پیامدهایی از قبیل دستیابی به سطح تکنسین بدون عبور از سطح کارگر ماهر، هدر رفت منابع انسانی، تجهیزات و اهداف برنامه های درسی در رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کار دانش است.

  • تهیه و تدوین : خانم محبوبه محمدعلی / آقای ابراهیم آزاد
  • ناظر علمی : آقای موسی بیات / آقای سینا کلهر
  • همکاران : آقای مهدی اسمعیلی / آقای مهدی میری چیمه

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.