مهندس افشار بهمنی به عنوان سرپرست دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش منصوب شدند.

با توجه به ضرورت استقرار کامل حوزه های تربیت و یادگیری و بازآرایی تشکیلات سازمان در راستای اجرای کامل برنامه درسی ملی، آقای مهندس افشار بهمنی به عنوان سرپرست دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش منصوب شدند.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.