برگزاری جلسه بررسی برنامه های حوزه کشاورزی، شایستگی های غیرفنی و توسعه منابع

روز دوشنبه  ۶ / ۱۲ / ۹۶ جلسه بررسی برنامه های حوزه کشاورزی، شایستگی های غیرفنی و توسعه منابع دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش" با حضور آقای مهندس بهمنی معاون بخش کشاورزی  و کارشناسان رشته های کشاورزی برگزار گردید .در این جلسه ضمن  ارائه نظرات و پیشنهادات مقرر گردید  کارشناسان محترم تا  تاریخ ۱۱ / ۱۲ / ۹۷  برنامه های پیشنهادی نهایی شده را در سامانه پایش ثبت نمایند.

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.