همایش کشوری دبیرخانه ساختمان در شهر مقدس مشهد برگزار گردید.

همایش کشوری دبیرخانه ساختمان در تاریخ 15 تا 17دی ماه 1397 با حضور سرگروه های رشته ساختمان فنی و حرفه ای استان های کل کشور در شهر مقدس مشهد برگزار گردید. از دفتر تالیف فنی و حرفه ای و کاردانش آقایان مهندس  آقابابایی معاون  بخش صنعت ، مهندس متینی کارشناس رشته ساختمان، مهندس  شجاعی اردکانی ومهندس  دادور( اعضای کمیسیون برنامه ریزی و تالیف و مولفین کتاب رشته ساختمان)، خانم دکتر آریا نژاد کارشناس رشته معماری داخلی  و خانم دکتر ناهید صادقی پی از مولفان کتاب رشته معماری داخلی  در این همایش حضور داشتند.

برنامه های این همایش شامل :

بررسی کتب پایه دهم رشته ساختمان

بررسی کتب پایه یازدهم رشته ساختمان

بررسی کتب پایه دوازدهم رشته ساختمان

بررسی شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

بررسی نیروی انسانی ، فضا و امکانات

 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.