برگزاری کارگاه آموزشی " تغذیه سالم " در دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای

روز دوشنبه 97/10/10 ساعت 9 تا 11 صبح  کارگاه آموزشی " تغذیه سالم " با تدریس آقای دکتر مسعود هماپور و حضور کارشناسان دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش در اتاق جلسات طبقه دوم برگزار گردید.  جلسه دوم روز دوشنبه 97/10/17 ساعت 9 تا 11 صبح نیز برگزار خواهد گردید.
 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.