برگزاری جلسه عمومی دفتر تالیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

جلسه عمومی دفتر در روز سه‌شنبه چهارم دی ‌ماه 1397 از ساعت 9 الی 10 صبح در سالن جلسات طبقه دوم دفتر با حضور مدیر کل ، معاونین و کارشناسان دفتر برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر دوراندیش مدیر کل دفتر  در خصوص ارائه برنامه سال98، پیگیری برنامه های کاردانی رشته ها ، زمان تحویل کارت خبر کتاب ها و انجام بازدیدهای استانی طبق زمانبندی های انجام شده مواردی را بیان نمودند. سپس معاونین دفتر در حوزه های صنعت ،خدمات، هنر و کشاورزی گزارش های مربوط  در خصوص ارسال کارت های خبر کتاب ها، راهنماهای هنرآموز و روند پیگیری برنامه کاردانی رشته ها را ارائه دادند . در ادامه کارشناسان سوال های خود را در خصوص تامین بودجه کمیسیون ها، بودجه ریزی عملیاتی ، دوره های الکترونیکی و فعالیتهای جاری دفتر مطرح نمودند. در پایان این جلسه نیز از تلاش های ارزشمند و صادقانه  آقای رفیعی که در شرف بازنشستگی هستند توسط مدیر کل قدردانی شد.

در ادامه  نیز کارگاه ویراستاری با حضور کارشناسان دفتر و تدریس آقای دکتر محمودی برگزار شد .

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.