نشست مشترک گروه کشاورزی با شورای معاونین و کارشناسان دفتر آموزش های فنی و حرفه ای

نشست مشترک گروه کشاورزی دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی با شورای معاونین و کارشناسان دفتر آموزش های فنی و حرفه ای روز یکشنبه از ساعت ۸:۳۰الی ۱۰ در دفتر آقای دکتر حسینی مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای برگزار شد.در این جلسه در خصوص رویکردهای آموزش مبتنی بر شایستگی، کارآموزی، ارائه برنامه و بسته های آموزشی نیمه تجویزی مطابق با آمایش سرزمینی و نیاز منطقه ای و یازده ماهه اجرا شدن برنامه های درسی و سال تحصیلی بررسی شد. در پایان نیز مقرر شد کمیسیون های تخصصی برای بررسی مشکلات و چالش های موجود با حضور معاونین دو دفتر و کارشناسان مرتبط برگزار شود.

 

کلیدواژه: 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.