جلسه بررسی برنامه درسی کار و فناوری دوره اول متوسطه

این جلسه در روز سه شنبه مورخ 96/1/29 با حضور 15 نفر از دبیران خبره کاروفناوری و سرگروه درس کاروفناوری استان بوشهر درسالن کنفرانس اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزار گردید.
در این نشست مولفه های مختلف برنامه درسی شامل ارزشیابی، الزامات اجرایی ( نیروی انسانی، تجهیزات و فضا) راهبردهای یاددهی  - یادگیری نقد و بررسی شد.

گروه و رشته : 

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.