برگزاری دوره متمرکز کشوری کتاب جدید التالیف"ارزیابی و بازاریابی فرش"

دوره متمرکز کشوری بررسی، تحلیل و روش تدریس کتاب جدید التالیف"ارزیابی و بازاریابی فرش"در پایه دوازدهم رشته صنایع دستی فرش از تاریخ ۹۷/۷/۳۰ تا ۹۷/۸/۲ در دانشکده شریعتی برگزار گردید در این دوره ۲۵ نفر از هنرآموزان تخصصی رشته از استانهای مختلف کشور شرکت داشتند. مدرسین محترم این دوره آقایان سید مصطفی افتخاری، عبدالرضا جمالی فرد و خانمها وجیهه معصوم و بشری گلبخش به آموزش روش تدریس محتوای پودمانهای مختلف پرداختند. روز دوم این دوره به بازدید از مراحل عدل بندی در یک کارخانه قالیشویی پرداخته شد که طی آن هنرآموزان محترم به شکل عملی فرآیند عدل بندی را آموزش دیدند.روز سوم این دوره با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی و تالیف فنی حرفه ای و کاردانش جناب آقای مهندس دوراندیش به بحث و تبادل نظر پیرامون چالش ها و فرصتهای رشته صنایع دستی_ فرش پرداخته شد.ایشان ضمن تشکر از شرکت کنندگان پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کردند.این دوره با مدیریت رئیس گروه هنر دفتر تالیف فنی حرفه ای خانم بشری گلبخش برگزار گردید.

نظر دهید

Image CAPTCHA
شناسه امنیتی داخل تصویر را وارد کنید.