ليست اخبار

برنامه فرصت برابر"معرفی رشته صنایع چوب و مبلمان "

معرفی رشته صنایع چوب توسط مهندس اطفی نیا کارشناس محترم برنامه ریزی درسی و تالیف کتاب های درسی رشته صنایع چوب و مبلمان

 

فراخوان تألیف کتاب‌های درسی پایه دوازدهم رشته الکترونیک

نظر به این‌که قرار است کتاب‌های درسی پایه دوازدهم براساس چارچوب‌های تعریف شده (مشابه کتاب‌های درسی، همراه هنرجو و راهنمای هنرآموز پایه‌های دهم و یازدهم) تدوین شود ، از کلیه افراد علاقه‌مند به تألیف دعوت می‌شود رزومه و نمونه کار خود را در قالب ماکت و کتاب جداگانه حداکثر تا تاریخ 15/07/96 به این دفتر ارسال دارند.

برنامه فرصت برابر"کاربرد فناوری های نوین، مدیریت تولید و کارگاه نوآوری و کارآفرینی"

افشاربهمنی کارشناس برنامه ریزی درسی و تالیف دروس جدید

" کاربردفناوری های نوین، مدیریت تولید و کارگاه نوآوری و کارآفرینی "

در شبکه آموزش برنامه فرصت برابر 

رشد آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش پاییز1396

رشد آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش ، ویژه نامه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی ، پاییز1396

برگزاری دوره تامین مدرس کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"

برگزاری دوره تامین مدرس کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "تربیت بدنی"با عنوان توسعه مهارتهای رزمی- هدفی

نشست علمی - تخصصی «آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش متوسطه؛ تغییرات و پی آمدهای مورد انتظار»

 نشست علمی - تخصصی با عنوان «آموزش های فنی و حرفه ای در نظام آموزش متوسطه؛ تغییرات و پی آمدهای مورد انتظار» برگزارشد.

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع دستی فرش"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع دستی فرش " با عنوان "  بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «پرداخت و سرویس کاری فرش»

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"اموردامی"

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"اموردامی" با عنوان" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید و پرورش ماکیان »

دوره های آموزشی متمرکز کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته " معدن"

دوره های آموزشی متمرکز کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته " معدن" با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «عملیات نقشه برداری وآتشباری در معدن » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " و " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «خرد کردن ،تفکیک وآماده سازی مواد معدنی» پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"تربیت کودک"

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته"تربیت کودک" با عنوان "بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «پرورش مهارتهای کلامی کودک » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن

دوره های آموزشی متمرکز کشوری کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته"حمل و نقل"

دوره های  آموزشی متمرکز کشوری کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته"حمل و نقل" با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «سازماندهی عملیات بار » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " و" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «فنون تصدی گری در حمل و نقل » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

برگزاری دوره تربیت بدنی مدرسین هنرستانهای تربیت بدنی کشور جهت آموزش پودمان مهارتی کاراته

اولین دوره تربیت بدنی مدرسین هنرستانهای تربیت بدنی کشور به منظور آماده سازی آنان جهت آموزش پودمان مهارتی کاراته از مجموعه درسی مهارتهای هدفی- رزمی در دانشگاه شریعتی با حضور ٧٠دبیر تربیت بدنی  در تاریخ ٨-١٢ شهریور ماه به همت دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی برگزار گردید.

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع شیمیایی"

دوره آموزشی تامین مدرسی کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "صنایع شیمیایی" با عنوان " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «سرویس و نگهداری تجهیزات در صنایع شیمیایی »

برنامه درسی (استاندارد آموزش) درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی

برنامه درسی (استاندارد آموزش) درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی کلیه رشته های تحصیلی شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ" با عنوان " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «تولید به روش افست » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

دوره های متمرکز کشوری کتابهای تازه تالیف پایه دهم و یازدهم رشته "انیمیشن"

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای  تازه تالیف پایه دهم و یازدهم رشته " انیمیشن" با عناوین "طراحی شخصیت در پویانمایی پایه دهم" و " متحرک سازی دوبعدی پایه دهم " و" طراحی فضا وصحنه پایه یازدهم" و" تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای پایه یازدهم"با حضور 96 نفر از هنر آموزان این رشته  از تاریخ 1/6/96 الی 4/6/96 در دانشگاه شریعتی تهران برگزار گردید.

حضور مهندس احمدرضا دوراندیش مدیرکل محترم دفتر در «کارگاه آموزشی- تبیینی معلمان فنی و حرفه ای وکاردانش»

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهندس احمدرضا دوراندیش مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در «کارگاه آموزشی- تبیینی معلمان فنی، حرفه ای وکاردانش» اظهار کرد: با توجه به اسناد بالادستی دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی در راستای کیفیت بخشی به آموزش فنی و حرفه ای و کاردانش گام های مطلوبی برداشته است.

دوره های آموزشی تامین مدرسی کتابهای تازه تالیف پایه یازدهم رشته"طراحی و دوخت"

دوره های  آموزشی تامین مدرسی کتابهای  تازه تالیف پایه یازدهم رشته"طراحی و دوخت" با عناوین " بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «طراحی ودوخت لباس بچه­­گانه » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن " و" بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «طراحی .مدلسازی لباس زنانه » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

دوره متمرکز کشوری تولید و پرورش درختان میوه و زینتی رشته امورباغی

دوره متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف  تولید و  پرورش درختان میوه و زینتی رشته امورباغی 

دوره آموزشی متمرکز کشوری کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ"

دوره آموزشی متمرکز کشوری  کتاب تازه تالیف پایه یازدهم رشته "چاپ" با عنوان "بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «اجرای کارهای پس از چاپ » پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن "

Pages