تربیت کودک

پایه دهم

  راهنمای برنامه درسی تربیت کودک  

استاندارد تجهیزات تربیت کودک 

جدول دروس تربیت کودک    

پایه یازدهم

                                                          

                                       

                                         

پایه دوازدهم

                                                          

                                         

 

 

یازدهم

پرورش مهارت های کلامی کودک
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو تربیت کودک
همراه هنرجو
یازدهم
پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

کنترل بهداشت و ایمنی محیط مراکز پیش از دبستان
کتاب درسی
دهم
مراقبت از سلامت کودک
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه-رشته تربیت کودک
دانش فنی پایه
دهم
همراه هنرجو تربیت کودک
همراه هنرجو
دهم
Subscribe to RSS - تربیت کودک