پویانمایی

پایه دهم

           جدول دروس پویانمایی       

     

پایه یازدهم

                                                                   

پایه دوازدهم

                                                                          

سرفصل هاي دروس

 

سرفصل هاي كتاب 2-10 با عنوان متحرك سازي دو بعدي رشته انيميشن

سرفصل درس دانش فنی پایه رشته پويانمايي (این رشته برنامه محور می باشد و فاقد کتاب درسی می باشد)

سرفصل درس طراحی شخصیت(10/1)رشته پویانمایی (این رشته برنامه محور می باشد و فاقد کتاب درسی می باشد)

 

دهم

متحرک سازی دوبعدی
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه انیمیشن
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری پویا نمایی
درس مشترک گروه
دهم

یازدهم

تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای
کتاب درسی
یازدهم
طراحی فضا و صحنه در پویانمایی
کتاب درسی
یازدهم
Subscribe to RSS - پویانمایی