پویانمایی

پایه دهم

           جدول دروس پویانمایی       

     

پایه یازدهم

                                                                   

پایه دوازدهم

                                                                          

سرفصل هاي دروس

 

سرفصل هاي كتاب 2-10 با عنوان متحرك سازي دو بعدي رشته انيميشن

سرفصل درس دانش فنی پایه رشته پويانمايي (این رشته برنامه محور می باشد و فاقد کتاب درسی می باشد)

سرفصل درس طراحی شخصیت(10/1)رشته پویانمایی (این رشته برنامه محور می باشد و فاقد کتاب درسی می باشد)

 

دوازدهم

دانش فنی تخصصی پویانمایی
دانش فنی تخصصی
دوازدهم
ارزیابی تولید در پویا نمایی
کتاب درسی
دوازدهم
متحرک سازی رایانه ای
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو پویانمایی
همراه هنرجو
یازدهم
تولید پویانمایی سه بعدی صحنه ای
کتاب درسی
یازدهم
طراحی فضا و صحنه در پویانمایی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

متحرک سازی دوبعدی
کتاب درسی
دهم
دانش فنی پایه انیمیشن
دانش فنی پایه
دهم
طراحی و زبان بصری پویا نمایی
درس مشترک گروه
دهم
Subscribe to RSS - پویانمایی