مکانیک خودرو

پایه دهم

 راهنمای برنامه درسی مکانیک خودرو

استاندارد تجهیزات مکانیک خودرو

         جدول دروس مکانیک خودرو            

پایه یازدهم

                                                               

پایه دوازدهم

                                                                   

دوازدهم

همراه هنرجو
همراه هنرجو
دوازدهم
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیرات سیستم های برقی خودرو
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو مکانیک خودرو
همراه هنرجو
یازدهم
تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل
کتاب درسی
یازدهم
تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان
کتاب درسی
یازدهم

دهم

کتاب راهنمای هنرآموز تعمیرات مکانیکی موتور10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکانیک خودرو
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه مکانیک خودرو
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز سرویس و نگهداری خودروهای سواری10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو مکانیک خودرو
همراه هنرجو
دهم
سرویس و نگهداری خودروهای سواری مکانیک خودرو10/1
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - مکانیک خودرو