مکانیک خودرو

دوازدهم

همراه هنرجو12
همراه هنرجو
دوازدهم
تعمیرات سیستم سوخت و جرقه
کتاب درسی
دوازدهم
تعمیرات سیستم های برقی خودرو
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی مکانیک خودرو
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو مکانیک خودرو11
همراه هنرجو
یازدهم
تعمیر جعبه دنده و دیفرانسیل
کتاب درسی
یازدهم
تعمیر سیستم ترمز، تعلیق و فرمان
کتاب درسی
یازدهم

دهم

کتاب راهنمای هنرآموز تعمیرات مکانیکی موتور
راهنمای هنرآموز
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای مکانیک خودرو
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه مکانیک خودرو
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنر آموز سرویس و نگهداری خودروهای سواری
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو مکانیک خودرو
همراه هنرجو
دهم
سرویس و نگهداری خودروهای سواری
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - مکانیک خودرو