ماشین ابزار

دوازدهم

همراه هنرجو ماشین ابزار
همراه هنرجو
دوازدهم
پروژه ساخت
کتاب درسی
دوازدهم
تولید قطعات به روش تراشکاری و CNC
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی ماشین ابزار
دانش فنی تخصصی
دوازدهم

یازدهم

همراه هنرجو ماشین ابزار
همراه هنرجو
یازدهم
تولید قطعات به روش تراشکاری
کتاب درسی
یازدهم
تولید به روش فرزکاری و سنگ زنی
کتاب درسی
یازدهم

دهم

تولید به روش مونتاژکاری
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای ماشین ابزار
درس مشترک گروه
دهم
دانش فتی پایه ماشین ابزار
دانش فنی پایه
دهم
کتاب همراه هنرجو ماشین ابزار
همراه هنرجو
دهم
تولید به روش تغییر فرم دستی و ماشینی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - ماشین ابزار