آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش شبکه آموزش و شبکه چهار سیما 1400-1399

 

 

پایه 10 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

شبکه آموزش

نقشه کشی فنی پایه دهم فنی و حرفه ای / 13 مهر

پایه 11 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

شبکه آموزش

نصب و راه اندازی سیستم های گرمایی، پایه 11 فنی و حرفه ای / 9 مهر

 

پایه 12 هنرستان فنی حرفه ای  و کاردانش

شبکه آموزش

نگهداری ماشین صنعتی، رشته ماشین ابزار، پایه 12 / 9 مهر

پایه 10 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

زبان انگلیسی ١ -درس ١ -پایه 10 - تمامی رشته ها -ساعت 10 -شنبه ١5 شهریور ٩٩

 

 

پایه 11 هنرستان فنی حرفه ای  و کاردانش

درس انسان و محیط_زیست / درس ٢ /پایه یازدهم تمام رشته ها /ساعت 10:45 دوشنبه 5 آبان ٩٩

ادبیات فارسی ٢ - ستایش پایه 11 -تمام رشته ها - ساعت 10 -یکشنبه 16 شهریور ٩٩

پایه 12 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

درس مدیریت خانواده و سبک زندگی / فصل ٢ درس ششم /پایه دوازدهم تمام رشته ها/ ساعت 13:15 دوشنبه 5 آبان ٩٩

درس زبان انگلیسی ٣ / درس ١ صفحه ٢4 و ٢5/پایه دوازدهم / تمام رشته ها /ساعت 11:40/ سه شنبه 15 مهر ٩٩

ادبیات فارسی 3 - مروری بر قلمرو سه گانه ادبیات - پایه 12 - قسمت دوم تمام رشته ها - ساعت 11 - یکشنبه 16 شهریور ٩٩